Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁN 09/2018

(17/10/2018 14:28)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẬP

LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THÁNG 09/2018

Thứ/ ngày

Chánh án

(Đ/c Hoàng Quốc Việt)

Phó Chánh án

(Đ/c Bùi Xuân Trường)

Phó Chánh án

(Đ/c Hà Tiến Nghị)

TUẦN I:

Thứ 2, ngày 03/09/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Họp tại Huyện ủy về công tác kiểm tra Đảng

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 3, ngày 04/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND TT Yên Lập

Thứ 4, ngày 05/9/2018

Dự khai giảng tại Trường THCS TT Yên Lập

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 5, ngày 6/9/2018

Họp cơ quan

Họp cơ quan

Họp cơ quan

Thứ 6, ngày 7/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Lương Sơn

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 7, ngày 08/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 9/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

TUẦN II

Thứ 2, ngày 10/09/2018

Họp tại UBND huyện

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 3, ngày 11/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Họp tại Huyện uỷ về công tác dân vận

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 4, ngày 12/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 5, ngày 13/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 6, ngày 14/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Nga Hoàng

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 7, ngày 15/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 16/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

TUẦN III:

Thứ 2, ngày 17/09/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 3, ngày 18/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Mỹ Lương

Làm việc tại UBND TT Yên Lập

Thứ 4, ngày 19/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 5, ngày 20/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND TT Yên Lập

Thứ 6, ngày 21/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Xuân Viên

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 7, ngày 22/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 23/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

TUẦN IV:

Thứ 2, ngày 24/09/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 3, ngày 25/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại UBND xã Đồng Lạc

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 4, ngày 26/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 5, ngày 27/9/2018

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 6, ngày 28/9/2018

Họp giao ban TT Huyện ủy

Làm việc tại UBND xã Thượng Long

Làm việc tại trụ sở cơ quan

Thứ 7, ngày 29/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật, ngày 30/9/2018

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

                          

 

CHÁNH ÁN

Hoàng Quốc Việt


Lượt xem: 121
cdscv