Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện Cẩm Khê

Địa chỉ:

Điện thoại:0210.3632.260
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Số nhà 1452, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • 0210.3841.130 hoặc 0210.6258.256.
cdscv