Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ:Tầng 3 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại:0210.3841.130
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
  • 0210.3613.737
cdscv