Loading...
Skip to main content

Video - Phóng sự hoạt động của tòa án

chitietvideo

Tổng kết thi đua khen thưởng khối nội chính tỉnh Phú Thọ

Ngày 12/01/2021. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ - Trưởng khối thi đua tổ chức Tổng kết thi đua khen thưởng khối nội chính tỉnh Phú Thọ năm 2020.

cdscv