Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 21 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Ngô Kim Phương - Nguyễn Văn Sự TAND Tỉnh Phú Thọ 15/11/2018 00:00
2 Trần Tuấn Thục - Đinh Chấn Nhàn TAND Tỉnh Phú Thọ 12/11/2018 00:00
3 Nguyễn Thị Liên (Hoa) - Trần Quang Huy TAND Tỉnh Phú Thọ 12/11/2018 00:00
4 Nguyễn Văn Toàn - Cố ý gây thương tích TAND Tỉnh Phú Thọ 09/11/2018 00:00
5 Nguyễn Văn Quý - Giả mạo trong công tác TAND Tỉnh Phú Thọ 09/11/2018 00:00
6 Văn Huy Nam - Mua bán trái phép chất ma túy TAND Tỉnh Phú Thọ 09/11/2018 00:00
7 Hoàng Thị Lập - Giết người TAND Tỉnh Phú Thọ 08/11/2018 00:00
cdscv