Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì

Image
Hồ Văn Việt
Năm sinh: 1962
Quê quán: Minh Nông, Việt Trì, Phú ThọChánh án Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ

Image
Nguyễn Ngọc Thúy
Năm sinh: 1965
Quê quán: Tam Sơn, Cẩm Khê, Phú ThọChánh án Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng

Image
Nguyễn Viết Anh
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà NộiChánh án Tòa án nhân dân huyện Hạ Hòa

Image
Tô Mạnh Tiến
Năm sinh: 1968
Quê quán: Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú ThọChánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba

Image
Trần Đình Xuân
Năm sinh: 1963
Quê quán: Hà Thạch, Lâm Thao, Phú ThọChánh án Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh

Image
Phan Thị Thanh
Năm sinh: 1966
Quê quán: Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, Phú ThọChánh án Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê

Image
Ninh Thị Hồng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Khánh Thượng, Yên Mô, Hà NamChánh án Tòa án nhân dân huyện Tam Nông

Image
Nguyễn Kim Ái
Năm sinh: 1961
Quê quán: Sơn Dương, Lâm Thao, Phú ThọChánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn

Image
Vũ Quang Khải
Năm sinh: 1963
Quê quán: Tứ Mỹ, Tam Nông, Phú ThọChánh án Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy

Image
Lê Khánh Vinh
Năm sinh: 1975
Quê quán: Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú ThọChánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn

Image
Nguyễn Hà Giang
Năm sinh: 1971
Quê quán: Chính Lý, Lý Nhân, Hà Namcdscv