Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ

Image
Đỗ Ngọc Tuấn
Năm sinh: 1965
Quê quán: Liêu Xá, Mỹ Văn, Hưng YênPhó Chánh án

Image
Nguyễn Thị Thùy Hương
Năm sinh: 1975
Quê quán:cdscv