Loading...
Skip to main content

Đại hội Công đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, nhiệm kỳ 2023-2028

(05/06/2023 16:25)

Chiều ngày 05/6, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có đồng chí Lê Thế Phúc, Đảng ủy viên Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Vụ trưởng và toàn thể đoàn viên công đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

Đại hội Công đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao và đặc biệt là Chi ủy, lãnh đạo đơn vị luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Ban chấp hành Công đoàn hoạt động nên các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

image

Đồng chí Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phát biểu tại Đại hội

Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; của hệ thống Tòa án nhân dân và tổ chức công đoàn.

Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, chất lượng công tác được nâng cao, nội bộ đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Công đoàn đã chủ động cùng với Thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức như: tổ chức tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cho cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, khi có việc hiếu, việc hỷ…

Công đoàn đã tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, cán bộ, công chức về các thỏa thuận hợp tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam giúp cho đoàn viên, cán bộ công chức được thụ hưởng các ưu đãi từ việc triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

image

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới. Đã tổ chức được các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề riêng, qua đó có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan đơn vị, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thay mặt chi ủy, lãnh đạo đơn vị, đồng chí Ngô Văn Nhạc, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; sự nỗ lực, cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

image

Lãnh đạo Vụ pháp chế và Quản lý khoa học tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới
và chia tay Ban Chấp hành khóa vừa qua

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Công tác xây dựng hồ sơ quản lý và tổ chức sinh hoạt theo định kỳ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, thông tin đến các đoàn viên đôi lúc chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng mặc dù đã được quan tâm, cần tiếp tục tăng cường để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Vụ trưởng Ngô Văn Nhạc đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức…

image

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, trên tinh thần tập trung, dân chủ các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Vụ trưởng được Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 09 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 788
cdscv