Loading...
Skip to main content

VĂN PHÒNG TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ

(16/10/2018 09:50)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy” Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt giúp cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng...”. Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của Văn phòng, lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động văn phòng TAND tỉnh đã luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NĂM 2017, VĂN PHÒNG TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy” Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt giúp cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng...”. Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của Văn phòng, lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động văn phòng TAND tỉnh đã luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng TAND tỉnh Phú Thọ được kiện toàn theo Quyết định số 345/2016/QĐ-CA ngày 07 tháng 4 năm 2016 của TAND tối cao về tổ chức bộ máy giúp việc của TAND tỉnh; Văn phòng là bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, có chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ các mặt công tác của Tòa án nhân dân hai cấp, đảm bảo tính thống nhất, liên tục, có hiệu lực và hiệu quả cao trong các lĩnh vực công tác. Trong năm 2017, Văn phòng đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu giúp việc, nhờ đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Công tác tham mưu tiếp tục được thực hiện theo hướng đổi mới và chuyên sâu có trọng tâm, trọng điểm. Ngay từ đầu năm, căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết của TAND tối cao, Văn phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo TAND tỉnh ban hàng các Kế hoạch, Chương trình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017. Chú trọng tham mưu trong tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt vừa qua đã tham mưu tổ chức thành công Chương trình Giao lưu giải bóng chuyền hơi và Giao lưu, gặp mặt các cán bộ, công chức TAND hai cấp nhằm kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2017). Chất lượng tổ chức các hội nghị, sự kiện chính trị hiệu quả, tiết kiệm và thiết thực như: Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn Hội thẩm TAND hai cấp, 08 hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác của hệ thống TAND, Tổ chức 02 Hội thao, 05 buổi Lễ trao quyết định, lễ ký kết…Định kỳ hàng tuần, tham mưu duy trì tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tiến độ công tác tuần, đưa ra phương hướng nhiệm vụ tiếp theo và rút kinh nghiệm công tác xét xử.

  Công tác thống kê, tổng hợp cũng được quan tâm chú trọng, Văn phòng đã tham mưu cho lãnh đạo TAND tỉnh thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác, nhất là công tác xét xử, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, chế độ báo cáo thống kê. Đặc biệt là theo dõi, thống kê tình hình xét xử các loại vụ án, các vụ án quá hạn luật định, các vụ án tạm đình chỉ…phục vụ cho công tác lãnh chỉ đạo của Lãnh đạo TAND tỉnh.

  Đặc biệt, Văn phòng đã tham mưu thành lập Bộ phận hành chính tư pháp – TAND tỉnh. Việc thành lập bộ phận hành chính tư pháp là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới thủ tục hành chính tư pháp của TAND tỉnh. Đây là việc đổi mới các quy trình, thủ tục mang tính chất hành chính hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại Tòa án, giải quyết các yêu cầu của công dân trước và sau phiên tòa xét xử và phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo. Bộ phận hành chính tư pháp trở thành đầu mối thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận và thụ lý đơn khởi kiện, hồ sơ các loại vụ án, hỗ trợ hoạt động xét xử tại Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có công việc cần giải quyết tại Tòa án, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ, việc.

  Văn phòng tiếp tục tham mưu trong nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng công tác. Đó là việc nâng cấp hệ thống đường truyền TAND hai cấp, lắp đặt việc nối mạng phiên tòa trực tuyến, truyền tải thông tin trong nội bộ đơn vị. Duy trì ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án như các phần mềm ứng dụng do TAND tối cao trang bị, hệ thống phần mềm trực tuyến, phần mềm công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND tối cao. Tiếp tục tham mưu cải cách công tác tài chính, kế toán, hậu cần, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

  Với những giải pháp đột phá trong công tác tham mưu, phục vụ, Văn phòng TAND tỉnh đã góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 của TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ. Đơn vị Văn phòng TAND tỉnh được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, là lá cờ đầu trong thực hiện các phong trào thi đua của TAND hai cấp. Cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, lãnh đạo Văn phòng TAND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đột phá trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, từng bước khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò của Văn phòng trong năm 2018 và những năm tiếp theo./.

_ Nguyễn Thị Thu Trang – Chánh văn phòng TAND tỉnh Phú Thọ_


Lượt xem: 309
cdscv