Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

22.974

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.395

Hình sự

2.840

Dân sự

16.307

Hôn nhân và gia đình

187

Kinh doanh thương mại

65

Hành chính

72

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

108

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv